Ulduz - Toyuq ferması


Videoya baxın və aşağıdakı cümlələrin Doğru və ya Yanlış olduğunun müəyyənləşdirin.

1. Züleyxa bütün kişilərin Məhəmməd kimi olmasını istəyir.

doğru yanlış

2. Məhəmməd anadan gəlmə subay olduğunu deyir.

doğru yanlış

3. Züleyxa Naziki cücələrlə müqayisə edir.

doğru yanlış

4. Nazik Məhəmmədən pencəyini və köynəyini verməsini istəyir.

doğru yanlış

5. Züleyxa insanları köməyə çağırır.

doğru yanlış

Транскрипт  

← Video 5. Yol əhvalatı - Tezik       Video 7. Alma almaya bənzər →