Alma almaya bənzər


Videoya baxın və aşağıdakı sualları cavablandırın:

1. Kərimovun hansı fəndən kəsiri var?

Biologiya
Botanika
Zoologiya

2. Kərimov hansı meyvəni çox yediyini deyir?

Alma
Qarpız
Yemiş

3. Nə üçün almanın toxumları yeyilmir?

Acı olduğu üçün
Böyük olduğu üçün
Ətli olduğu üçün

4. Müəllim niyə Kərimovu “dələduz” adlandırır?

Almanı yemədiyi üçün
Almanı yediyi üçün
Almanın toxumlarını da yediyi üçün

5. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

Kərimov müəllimin suallarını düzgün cavablandırdı.
Müəllim Kərimovu qarpızı yeməyə məcbur etdi.
Kərimov iki aldı.


Транскрипт  

← Video 6. Ulduz - Toyuq ferması