Qaynana


Videoya baxın və aşağıdakı sualları cavablandırın:

1. Cənnət xala Sevdaya nə etməyi tapşırır?

Qurdalanmağı
Paltarları yumağı
Paltarları asmağı

2. Sevda harada işləyir?

Poliklinikada
Evdə
Zavodda

3. Cənnət xala nə üçün Sevdanın pis həkim olduğunu düşünür?

Çünki Sevdanın əlləri təmiz olmur.
Çünki Sevda çox pul qazanmır.
Çünki Sevda qonşuların dişlərini çəkir.

4. Cənnət xala nə üçün qohumların yanında rüsvay olub?

Çünki Sevda ona qulluq etmir.
Çünki o, ölü yerinə getməyi xoşlamır.
Çünki qohumları ilə yola getmir.

5. Cənnət xala ilə Sevdanın mübahisəsi necə nəticələnir?

Sevda evdən getmək qərarına gəlir.
Onlar Ayazı gözləmək qərarına gəlirlər.
Cənnət xala Sevdanın cehizlərini vermək istəmir.


Транскрипт  

← Video 1. Uşaqlığın son gecəsi - Ərizə       Video 3. Bəyin oğurlanması - Elçilik →