Bəyin oğurlanması - Elçilik


Videoya baxın və aşağıdakı sualları cavablandırın:

1. İsrafil niyə pərdəni açmaq istəyir?

Ürəyi sıxılır.
Çöldəkiləri görmək istəyir.
Qonaqlar belə istəyir.

2. İsrafil nə üçün Həsən ilə Yasəmənin evlənməsinə qarşıdır?

Çünki Həsən onun xoşuna gəlmir.
Çünki Yasəmən başqasını sevir.
Çünki o, Həsənin anasını sevir.

3. İsrafil nə üçün sevdiyi qızla evlənə bilməyib?

Qızın atasına görə
İsrafilin atasına görə
Qızın anasına görə

4. Əsəd müəllim nə üçün filmi öz ssenariləri ilə çəkmək istəmir?

Pul xərcləmək istəmir.
Ssenari onun xoşuna gəlmir.
Ssenarini əvvəlcədən oxumadığı üçün

5. Videoda hansı atalar sözü deyilmir?

Qız evi naz evi
Ana qızına taxt, ata qızına baxt verər
Qız qızıl alma, qızı gözdən salma


Транскрипт  

← Video 2. Qaynana       Video 4. Əhməd haradadır - Əhmədin qaçması →