Test 5. Yönlük hal - Дательный падеж

Bu il (məktəb) yeni şagirdlər gəlib.

məktəbyə
məktəba
məktəbə
məktəbdə

Yayda insanlar (rayonlar) səyahət edirlər.

rayonlarə
rayonlara
rayonlarda
rayonları

O, almaları (boşqab) qoydu.

boşqaba
boşqabaa
boşqabda
boşqabna

Şagirdlər (kitabxana) yollanırlar.

kitabxanaa
kitabxanayə
kitabxanaya
kitabxanaə

Atam adətən axşamlar (televizor) baxır.

televizorya
televizora
televizorda
televizorə

Balıqçılar (qayıq) mindilər.

qayığı
qayığa
qayıqa
qayıqı

O, (kənd) işləməyə gedir.

kənddə
kəndə
kəndyə
kənda

Kəpənək (çiçək) qondu.

çiçəkə
çiçəya
çiçəyə
çiçəkdə

Onun çətiri (çay) düşdü.

çayya
çayə
çayı
çaya

Xalq (meydan) toplaşdı.

meydanə
meydanda
meydanna
meydana
← 4. Yönlük hal       6. Yönlük hal →