Test 6. Yönlük hal - Дательный падеж

Qadın geyimlərə baxmaq üçün (mağaza) daxil oldu.

mağazaa
mağazayə
mağazaya
mağazana

O, ailəsi ilə (sayahət) çıxır.

səyahətə
sayahətdə
səyahəta
sayahəti

Qonşular kasıb (ailə) kömək etdilər.

ailəyə
ailənə
ailəya
ailəə

İşçilər müdirin (otağı) toplaşdılar.

otağıa
otaqına
otağını
otağına

Qoca kişi (xəbərlər) qulaq asır.

xəbərləra
xəbərlərə
xəbərlərdə
xəbərləri

O, dincəlmək üçün (çarpayı) uzandı.

çarpayıya
çarpayıa
çarpayına
çarpayıda

Ana (mətbəx) keçdi.

mətbəxyə
mətbəxə
mətbəxi
mətbəxdə

Müxbir küçədəki (insanlar) yaxınlaşdı.

insanlarna
insanlara
insanları
insanlarya

Yayda onlar tez-tez (dəniz) gedirlər.

dəniza
dənizi
dənizə
dənizdə

Xidmətçi (qapı) tərəf yollandı.

qapıa
qapına
qapıda
qapıya
← 5. Yönlük hal       7. Təsirlik hal →