Test 4. Yönlük hal - Дательный падеж

O, kitabı (dostu) verdi.

dostunya
dostua
dostunu
dostuna

İnsanlar (küçə) toplaşmışdılar.

küçəə
küçəyə
küçədə
küçəə

Uşaqlar (bağ) gedirlər.

bağə
bağda
bağa
bağı

Tibb bacısı (xəstə) kömək etdi.

xəstənə
xəstəya
xəstəyə
xəstəə

(Güllər) qayğı göstərmək lazımdır.

güllərdə
gülləra
gülləri
güllərə

Odunçular (məşə) yollandılar.

meşəə
meşəyə
meşəya
meşədə

Nənə (nəvələri) nağıl danışır.

nəvələriyə
nəvələrinə
nəvələriə
nəvələrina

Baba (ağaclar) su verirdi.

ağaclara
ağacları
ağaclarda
ağaclarə

Onlar (kəpənək) baxırdılar.

kəpənəkə
kəpənəya
kəpənəkdə
kəpənəyə

Məktəblilər yay (tətili) çıxırlar.

tətiliə
tətiliyə
tətilina
tətilinə
← 3. Yiyəlik hal       5. Yönlük hal →