Test 3. Yiyəlik hal - Родительный падеж

(Uşaq) gözləri qaradır.

uşaqin
uşaqın
uşağın
uşağin

(Xəstəxana) binası yeni tikilib.

xəstəxanaın
xəstəxananin
xəstəxananın
xəstəxanaın

Sərnişinlər (biletlər) yoxlanışını gözləyirlər.

biletlərin
biletləri
biletlərın
biletlərün

(Məktəbli) arzusu həkim olmaqdır.

məktəbliin
məktəblinin
məktəblini
məktəblinı

Tamaşaçılar (müğənni) çıxışını alqışladılar.

müğənninın
müğənnin
müğənninin
müğənniin

(Park) girişində çoxlu insan var idi.

parkın
parkin
parkı
parkun

(Xörək) dadı onun xoşuna gəlmədi.

xörəkin
xörəyin
xörəkın
xörəyın

Oğlan (radio) səsini artırdı.

radioın
radionın
radioun
radionun

Tələbələr (imtahan) nəticəsi ilə maraqlanırlar.

imtahanin
imtahanun
imtahanın
imtahannın

Səhər bağçada (quşlar) səsi eşidilir.

quşları
quşlarin
quşların
quşlarun
← 2. Yiyəlik hal       4. Yönlük hal →