Ağıllı cavab

00:00
 

Dinləyin və aşağıdakı sualları cavablandırın.

1. Əmir Teymur şəhər hakiminə hansı xəbəri göndərir?

Təslim olsun
Müharibə aparsın
Məğlub olsun

2. Şəhər hakimi özü ilə neçə qul götürür?

Yeddi
Səkkiz
Doqquz

3. Əmir Teymur nə üçün təəccüblənir?

Çünki şəhərin hakimi türkdür.
Çünki şəhər hakimi onun yanına əliboş gəlib.
Çünki şəhər hakimi 8 qul gətirib.

4. Əmir Teymur şəhər hakimindən nəyi soruşur?

Qulların sayını
Səkkiz qul gətirməsinin səbəbini
Onun kim olduğunu

5. Teymur nə üçün şəhəri dağıtmadan tərk edir?

Hakimin cavabını bəyəndiyi üçün
Qulları bəyəndiyi üçün
Hakimə yazığı gəldiyi üçünТранскрипт  

       Orta səviyyə. Audio 2. Atatürk →