Test 14. Çıxışlıq hal - Исходный падеж

O, (ağrı) nəfəs ala bilmirdi.

(Xəstə) cavab gəlmədi.

Bir gün (uzaq) bir atlı göründü.

Eldar (cibi) tələbə biletini çıxardı.

Şagirdlər (dərs) çıxıb evə gedirlər.

Bu ətirlər (çiçəklər) hazırlanıb.

Kişi cəld (maşın) düşdü.

Dəstələr oğlan və (qızlar) ibarət idi.

Balaca şeiri (əzbər) söylədi.

İzdihamın (arası) bir gənc səs eşidildi.

← 13. Çıxışlıq hal       15. Çıxışlıq hal →