Test 13. Çıxışlıq hal - Исходный падеж

Kitabxanaçı kitabı (rəf) götürdü.

O, (pəncərə) mənzərəyə baxır.

Çətir insanları (yağış) qoruyur.

Qardaşım tezliklə (iş) evə qayıdacaq.

Şagird tapşırıqları sinif (yoldaşı) soruşdu.

Bağban gülləri (bağça) toplayıb.

Dənizçi (gəmi) dənizə tullandı.

(Duman) ətrafı görmək olmurdu.

Nəvə (babası) qəribə suallar soruşur.

O, (jurnal) şəkilləri kəsir.

← 12. Yerlik hal       14. Çıxışlıq hal →