Tanışlıq - Знакомство
TanışlıqЗнакомство
A: Salam! Mənim adım Kamrandır. Bəs sizin adınız nədir?А: Здравствуйте! Меня зовут Камран. А как Вас зовут?
B: Mənim adım Maşadır.Б: Меня зовут Маша.
A: Çox şadam.А: Очень приятно
B: Çox şadam.Б: Очень приятно.
A: Maşa, sizin peşəniz nədir?А: Маша, а кто Вы по профессии?
B: Mən tələbəyəm. Bəs siz?Б: Я студентка. А Вы?
A: Mən də tələbəyəm.А: Я тоже студент.
B: Kamran, siz haradansınız?Б: Камран, откуда Вы?
A: Mən Azərbaycandanam. Bəs siz?А: Я из Азербайджана. А Вы?
B: Mən isə Rusiyadanam. Б: А я из России.
A: Sağ olun, Maşa.А: До свидания, Маша.
B: Hələlik, Kamran.Б: До свидания, Камран.


       Ərzaq mağazasında →