Aptekdə - В аптеке

AptekdəВ аптеке
Müştəri Hər vaxtınız xeyir!Клиент: Добрый день!
Əczaçı: Salam!Фармацевт: Здравствуйте!
Müştəri: Həkim bu resepti yazıb. Sizin aptekdə bu dərmanlar var?Клиент: Врач выписал рецепты. Есть ли в аптеке эти лекарства?
Əczaçı: Reseptinizi göstərin.Фармацевт: Покажите Ваши рецепты.
Müştəri: Buyurun, zəhmət olmasa.Клиент: Возьмите, пожалуйста.
Əczaçı: Bəli, bizim aptekdə demək olar ki, bu dərmanların hamısı var antibiotikdən başqa.Фармацевт: Да, в аптеке есть почти все эти лекарства, кроме антибиотика.
Müştəri: Bəs anibiotiki haradan almaq olar?Клиент: А где можно купить антибиотик?
Əczaçı: Bir dəqiqə! İndi baxıram. Bu dərmənı 3 saylı aptekdən ala bilərsiniz. İndi birbaşa 3 saylı aptekə gedirsiniz yoxsa digər dərmanları bizdən alırsınız?Фармацевт: Одну минуту! Сейчас посмотрю. Это лекарство можно купить в аптеке № 3. Поедете сразу в аптеку № 3 или часть лекарств купите в нашей аптеке?
Müştəri: Bəli, digər dərmanları sizdən alıram.Клиент: Да, часть лекарств куплю здесь.
Əczaçı: İndi gətirirəm.Фармацевт: Сейчас я принесу.
(Əczaçı gedir və qayıdır.)(Фармацевт уходит и возвращается.)
Əczaçı: Buyurun, sizin dərmanlarınız. Onları həkimin reseptinə uyğun qəbul edin.Фармацевт: Вот Ваши лекарства. Принимайте их в соответствии с назначениями врача.
Müştəri: Sağ olun.Клиент: Спасибо.
Əczaçı: 13 manat ödəyəcəksiniz.Фармацевт: С Вас 13 рублей.
Müştəri: Buyurun.Клиент: Пожалуйста.
Əczaçı: Buyurun, qəbz və reseptiniz.Фармацевт: Возьмите чек и рецепт.
Müştəri: Çox sağ olun. Xudahafiz.Клиент: Спасибо большое. До свидания.
Əczaçı: Xudahafiz. Allah şəfa versin.Фармацевт: До свидания. Выздоравливайте!


← Küçədə