Krossvord 9
Üfüqi
1. Ziyan verən gəmirici. 4. Qoyun balası. 6. Barmağa taxılan zərgərlik əşyası. 7. Üzümdən hazırlanmış spirtli içki. 9. İnəkdən əldə edilən məhsul. 11. Hər tərəfdən dənizlə əhatə olunan quru sahəsi. 12. Yaddaşdan silmək. 14. Pul qarşılığında sahib olmaq. 16. Ocaqdan tüstünü çıxarmaq üçün boru. 18. Ananın bacısı. 19. Öz fikrindən əl çəkməyən. 21. Otağın giriş-çıxışı təmin edən hissəsi. 23. Otun rəngi. 24. Oturmaq üçün yumşaq səthi olan ev əşyası.
Şaquli
2. Gələcəyə inanan. 3. Ağaclarla örtülü geniş təbii ərazi. 5. Zolaqlı at. 6. Yarpaqlarından dolma hazırlanan meyvə. 8. Yataq mebeli. 10. Gözlərin yerinə yetirdiyi hərəkət. 13. Heyvanları sağaldan peşə. 15. Yatan zaman başın altına qoyulan. 17. Bal istehsalçısı. 20. İsti paltar geyinməyi tələb edən hava şəraiti. 22. Siçanın düşməni.