Krossvord 10
Üfüqi
1. Şeir yazan şəxs. 5. Məktub və bağlamalar gətirən şəxs. 7. Arıların hazırldağı məhsul. 9. Plovun əsas tərkib hissəsi. 14. İsti mövsüm. 15. Məğrur. 16. Evin üstünü örtən və yağışdan qoruyan hissə. 17. Vətəni qoruyan şəxs. 19. Əyləncəni sevən. 21. Yazını silmək üçün istifadə olunan rezin parçası. 24. Səhra gəmisi. 25. Səssiz göl sakini. 26. Rəngsiz və qoxusuz şəffaf maye. 27. Heyvanların kralı. 28. Müsəlman həftəsinin xüsusi günü.
Şaquli
2. Qadın valideyn. 3. Üzün saç ilə qaş arasında olan hissəsi. 4. Ad günü və ya toy üçün desert. 6. Təbii su axını. 8. Vecsiz. 9. Otaqda xalçanın salındığı hissə. 10. Gecə quşu. 11. Meyvələrdən alınan maye. 12. Toyuq balası. 13. Uzun müddət davam edən yağıntısız müddət. 18. Görmə orqanı. 20. Hirsli. 22. Əlin içi. 23. Meyvə ağacları əkilmiş ərazi.