Test 7. Təsirlik hal - Винительный падеж

O, (kitablar) rəfə yığdı.

Uşaq rəngli (fırça) götürdü.

Ev sahibi (qonaqlar) qarşıladı.

İşçi cəld (telefon) söndürdü.

Payızda kəndlilər (məhsul) toplayırlar.

Balaca oğlan (pişik) sığallayır.

Qoca (balıq) dənizə atdı.

Külək (pəncərə) sındırdı.

Körpə (oyuncaqları) sevir.

Qız diqqətlə (məktub) oxuyur.

← 6. Yönlük hal       8. Təsirlik hal →