Test 13. Çıxışlıq hal - Исходный падеж

Kitabxanaçı kitabı (rəf) götürdü.

rəfdə
rəfdən
rəfə
rəfda

O, (pəncərə) mənzərəyə baxır.

pəncərəyə
pəncərədə
pəncərədan
pəncərədən

Çətir insanları (yağış) qoruyur.

yağışdən
yağışdan
yağışa
yağışda

Qardaşım tezliklə (iş) evə qayıdacaq.

işə
işdən
işlə
işda

Şagird tapşırıqları sinif (yoldaşı) soruşdu.

yoldaşından
yoldaşına
yoldaşdan
yoldaşda

Bağban gülləri (bağça) toplayıb.

bağçada
bağçaya
bağçadan
bağçadən

Dənizçi (gəmi) dənizə tullandı.

gəmiyə
gəmiydən
gəmidə
gəmidən

(Duman) ətrafı görmək olmurdu.

dumanda
dumandan
dumana
dumanla

Nəvə (babası) qəribə suallar soruşur.

babasına
babadan
babasından
babaya

O, (jurnal) şəkilləri kəsir.

jurnaldan
jurnalda
jurnaldən
jurnala
← 12. Yerlik hal       14. Çıxışlıq hal →