Krossvord 3
Üfüqi
1. Paylaşmağı sevən. 6. Su və bitki olmayan böyük bir ərazi. 8. Qolun ortasında birləşmə. 9. Evdə otaqların qapıları arasında qalan aralıq. 10. Sülh quşu. 11. Yağışdan sonra yaranan təbiət hadisəsi.
Şaquli
2. Geniş, yaşıl sahə. 3. Kiçik boşqab. 4. İşləməyi sevməyən. 5. Ata və ana. 7. Xəstə insanları müalicə edən müəssisə.