Məktəb - школа
Məktəb - Школа
 • Müəllim - учитель
 • Şagird - ученик
 • Sinif otağı - класс
 • Dərs - урок
 • Zəng - звонок
 • Dərslik - учебник
 • Gündəlik - дневник
 • Dəftər - тетрадь
 • Qələm - ручка
 • Karandaş - карандаш
 • Rəngli karandaş - цветной карандаш
 • Pozan - ластик
 • Yontan - точилка
 • Xətkeş - линейка
 • Yapışqan - клей
 • Qələm qabı - пенал
 • Boya - краска
 • Fırça - кисть
 • Rəsm albomu - альбом для рисования
 • Vərəq - бумага
 • Qayçı - ножницы
 • Məktəbli çantası - портфель
 • Qovluq - папка
 • Lövhə - доска
 • Silgi - ластик для доски
 • Xəritə - карта
 • Plakat - плакат
 • Qlobus - глобус

Fənlər - предметы
 • Ana dili - родной язык
 • Riyaziyyat - математика
 • Ədəbiyyat - литература
 • Tarix - история
 • Coğrafiya - география
 • Biologiya - биология
 • Fizika - физика
 • Kimya - химия
 • Rus dili - русский язык
 • İngilis dili - английский язык
 • İnformatika - информатика
 • Həyat bilgisi - познание мира
 • Təsviri incəsənət - изобразительное искусство
 • Bədən tərbiyəsi - физическая культура
 • Texnologiya - технология
 • Musiqi - музыка← Прилагательные-антонимы       Страны и национальности →