Test 9. Təsirlik hal - Винительный падеж

Müəllim (şkaf) açıb eynəyini götürdü.

skafu
şkafı
şkafi
şkafın

Müdir (işçilər) təbrik etdi.

işçilərin
işçiləri
işçilərini
işçilərı

Kəndli (torpaq) şumlayırdı.

torpağu
torpaqı
torpaği
torpağı

Bu gün dərzi (don) müştəriyə təhvil verəcək.

donı
donu
doni
donnu

O, pəncərədən (bağça) izləyir.

bağçayı
bağçani
bağçanı
bağçannın

Satıcı (səbət) meyvə ilə doldurdu.

səbəti
səbətı
səbətu
səbətın

Şagird tapşırığın (cavabları) lövhəyə yazır.

cavablarıni
cavabları
cavabların
cavablarını

O, həyəcandan (səs-küy) eşitmirdi.

səs-küyi
səs-küyü
səs-küyu
səs-küyün

Ana (uşaq) qucağına götürdü.

uşaqı
uşaqi
uşağı
uşaği

Dovşan kolun arxasındakı (tülkü) gördü.

tülküni
tülkünü
tülkünün
tülküyü
← 8. Təsirlik hal       10. Yerlik hal →