Test 7. Təsirlik hal - Винительный падеж

O, (kitablar) rəfə yığdı.

kitablari
kitablaru
kitabları
kitabların

Uşaq rəngli (fırça) götürdü.

fırçani
fırçayı
firçanı
fırçaı

Ev sahibi (qonaqlar) qarşıladı.

qonaqları
qonaqların
qonaqlari
qonaqlara

İşçi cəld (telefon) söndürdü.

telefonu
telefonı
telefonnu
telefonın

Payızda kəndlilər (məhsul) toplayırlar.

məhsula
məhsulu
məhsulun
məhsulı

Balaca oğlan (pişik) sığallayır.

pişikı
pişiki
pişiyı
pişiyi

Qoca (balıq) dənizə atdı.

balıqı
balığı
balığın
balıqi

Külək (pəncərə) sındırdı.

pəncərəi
pəncərənı
pəncərəni
pəncərənü

Körpə (oyuncaqları) sevir.

oyuncaqlarıni
oyuncaqların
oyuncaqlarını
oyuncaqlarunu

Qız diqqətlə (məktub) oxuyur.

məktubu
məktubı
məktubnu
məktubi
← 6. Yönlük hal       8. Təsirlik hal →