Test 4. Yönlük hal - Дательный падеж

O, kitabı (dostu) verdi.

İnsanlar (küçə) toplaşmışdılar.

Uşaqlar (bağ) gedirlər.

Tibb bacısı (xəstə) kömək etdi.

(Güllər) qayğı göstərmək lazımdır.

Odunçular (məşə) yollandılar.

Nənə (nəvələri) nağıl danışır.

Baba (ağaclar) su verirdi.

Onlar (kəpənək) baxırdılar.

Məktəblilər yay (tətili) çıxırlar.

← 3. Yiyəlik hal       5. Yönlük hal →