Test 2. Yiyəlik hal - Родительный падеж

(Ağac) yarpaqları yaşıldır.

Uşaqlar (məktəb) həyətində oynayırlar.

(Aygün) saçları uzundur.

Müəllim (tapşırıq) səhivəsini lövhədə qeyd etdi.

O, (telefon) dəstəyini qaldırıb cavab verdi.

Küçədən (insanlar) səsi eşidilir.

(Nağıl) sonu hamının xoşuna gəldi.

Külək (pəncərə) şüşəsini sındırıb.

Övladlar (ata) məsləhətinə qulaq asırlar.

(Günəş) şüaları hər yeri işıqlandırır.

← 1. Yiyəlik hal       3. Yiyəlik hal →