Test 15. Çıxışlıq hal - Исходный падеж

Şair (gözəllik) ilham alır.

gözəlliyə
gözəllikdən
gözəlliydən
gözəllikdə

O, bilmədiklərini (usta) öyrənir.

ustaya
ustada
ustadən
ustadan

Aşbaz yemək (bişirmək) zövq alır.

bişirməydən
bişirməyə
bişirməkdən
bişirməkdə

Avtobus (dayanacaq) uzaqlaşdı.

dayanacağa
dayanacağdan
dayanacaqda
dayanacaqdan

Diroktor əlindəki (siyahı) adları oxudu.

siyahıya
siyahıda
siyahıdan
siyahıyla

O, (mağaza) bir az ərzaq alıb.

mağazadan
mağazaya
mağazadən
mağazadə

Əsgərə tez-tez (dostu) məktub gəlir.

dostundan
dostudan
dostunda
dostuna

İdmançı (dizi) zədə alıb.

dizinə
dizində
dizdən
dizindən

Mən xəbəri (müştəri) eşitdim.

müştəridə
müştəridən
müştəriyə
müştəridan

Qadın uşağın (əli) tutdu.

əlindən
əlində
əlindan
əlinə
← 14. Çıxışlıq hal