Kitab mağazasında - В книжном магазине

Kitab mağazasındaВ книжном магазине
Alıcı: Salam!Покупатель: Здравствуйте!
Satıcı: Hər vaxtınız xeyir. Necə kömək edə bilərəm?Продавец: Добрый день! Чем я могу помочь?
Alıcı: Sizdə iqtisadi terminlər lüğəti var?Покупатель: У вас есть словарь экономических терминов?
Satıcı: Lüğət sizə hansı dildə lazımdır?Продавец: На каком языке вам нужен словарь?
Alıcı: Azərbaycan və rus dillərində.Покупатель: На азербайджанском и русском.
Satıcı: Onda bu lüğət sizə uyğundur. O, Azərbaycan-rus və rus-Azərbaycan dilli lüğətidir. Продавец: Тогда вам подойдет этот словарь. Он как раз азербайджанско-русский и русско-азербайджанский.
Alıcı: Belə bir lüğət neçəyədir? Покупатель: Сколько стоит этой словарь?
Satıcı: Qiymət lüğətin arxa üzündə göstərilib. Gəlin, baxaq. Baxın, 15 manatadır.Продавец: Цена указана на обратной стороне обложки. Давайте посмотрим. Вот, 15 манатов.
Alıcı: Yaxşı. Mən bir də Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycan dilində hər hansı bir kitab oxumaq istərdim. Покупатель: Хорошо. Мне бы еще хотелось что-нибудь почитать об истории Азербайджана на азербайджанском языке.
Satıcı: Sizə növbəti zaldakı “Tarix” bölməsinə getmək lazımdır. Orada satıcı-məsləhətçi sizə lazımi kitabı seçməkdə kömək edəcək.Продавец: Вам нужно пройти в следующий зал в отдел «История». Там продавец-консультант поможет вам выбрать нужную книгу.
Alıcı: Sağ olun.Покупатель: Спасибо.
Satıcı: Dəyməz.Продавец: Не за что.


← Geyim mağazasında       Hava limanında →