Krossvord 5
Üfüqi
1. Uçan qaniçən. 4. Taxta mebel hazırlayan şəxs. 8. Məlumata sahib olmaq. 10. Tropik meşə. 12. Vətəni Cənubi Amerika olan kök bitkisi. 13. Evdə geyinilən ayaqqabı.
Şaquli
2. Məktəbli üçün kitab. 3. Bakını xarakterizə edən hava şəraiti. 5. Rütubəti sevən zəhərli və ya yeməli bitki. 6. Evə işığın daxil olmasını təmin edən hissə. 7. Vəhşi, itə bənzər yırtıcı. 9. Yer səthinin kağız üzərində təsviri. 11. Cinayətkarları həbs edən şəxs.