Krossvord 1
Üfüqi
1. Ünsiyyəti sevən. 4. Vətəni müdafiə edən şəxs. 7. Orta əsr saraylarını bəzəyən quş. 8. Keçmişdə baş vermiş hadisələri öyrədən şəxs. 9. Üç tərəfdən dənizlə əhatə olunan torpaq parçası.
Şaquli
2. Bu rəng Azərbaycan bayrağındakı demokratiyanı simvolizə edir. 3. Səsləri qəbul etmək. 4. Şəhərdə vəhşi heyvanları saxlamaq üçün yer. 5. Tünd-qırmızı kök tərəvəz. 6. Günəş vannası qəbul etmək üçün yer.